Zapatos postoperatorios Orliman

Zapatos postoperatorios Orliman

  • Indicaciones: Ulceraciones plantares